2014: Jaar van de Spreeuw

Al behoort de Spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt de soort sterk in aantal af. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom riepen Sovon en Vogelbescherming 2014 uit tot het Jaar van de Spreeuw. Resultaten van het onderzoek zijn tussentijds gepubliceerd in een artikel. Het nestonderzoek loopt nog gewoon door en je kunt er aan meedoen.

Resultaten

Hoewel het nestonderzoek naar de Spreeuw doorloopt, zijn er ook al resultaten gepubliceerd in de vorm van twee artikelen en een infographic:

Achtergrond

De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds meer dan 2% per jaar.

We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is wel dat het ook in omringende landen slecht gaat met de Spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

 

Meedoen

Het Jaar van de Spreeuw is inmiddels afgelopen. Toch loopt het onderzoek naar de broedprestaties van Spreeuwen verder.

Hoe kun je meedoen? 

  • Heb je een nestkast met broedende Spreeuwen erin? Kijk regelmatig in de kast en voer de gegevens in via Nestkaart Light.
  • In de periode maart - juli volgen we met behulp van 100 nestkasten met camera's broedende Spreeuwen. De nestkasten zijn verspreid onder vrijwilligers, die daarmee gegevens verzameld hebben over het broedsucces.