Jaar van de Scholekster

Jaar van de Scholekster - 2008

2008 was het Jaar van de Scholekster. Eén van de doelstellingen was om een actueel beeld te verkrijgen van de Nederlandse broedpopulatie van deze almaar zeldzamer wordende soort. En daarvoor was één jaar eigenlijk iets te kort. Het onderzoek loopt daarom door.