Jaar van de Patrijs 2013

Hoeveel Patrijzen hebben we nog, waar zitten ze en zijn ze te helpen met bijv. speciaal terreinbeheer? Dat zijn vragen die centraal zullen staan in het Jaar van de Patrijs 2013.

Ieder jaar slaan Sovon en Vogelbescherming de handen ineen om een bepaalde soort nader te onderzoeken, en volgend jaar zal dat de Patrijs zijn. Hij geniet de twijfelachtige eer de soort te zijn die in het Europese boerenland het sterkst in aantal achteruitgegaan is. Een voorbeeld is ons eigen land, waar de huidige populatie slechts enkele procenten bedraagt van die van een halve eeuw geleden.

Over de redenen van de afname is uit het buitenland veel bekend. Kuikensterfte, lage winteroverleving en predatie spelen een belangrijke rol. Maar is dat bij ons ook zo, en is er wat aan te doen? Daartoe zullen in 2013 verschillende deelprojecten plaatsvinden, van leefgebiedherstel tot tellingen in vastomlijnde gebieden. Tellingen waaraan alle vogelaars en zelfs niet-vogelaars kunnen deelnemen.


Meer hierover in een lezing op de Landelijke Dag in Nijmegen, die op 24 november plaatsvindt.