Jaar van de Patrijs

Jaar van de Patrijs

2013 Jaar van de Patrijs

Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Het Jaar van de Patrijs heeft geresulteerd in een rapport (pdf) dat is te downloaden. Daarnaast zijn allerlei regionale beschermingsinitiatieven gestart na dit jaar. 

Waar zit de Patrijs?
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten Patrijzen en hoeveel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hebben we zoveel mogelijk gegevens over de Patrijs verzameld. Daarnaast wilden we ook al wat voor de Patrijs gaan doen. In een aantal gebieden is geprobeerd de leefomstandigheden voor Patrijzen alvast te verbeteren.

Onderzoeksvragen

  • Waar in Nederland komen Patrijzen voor?
  • In welke dichtheden komen ze voor? Waar liggen de kerngebieden?
  • Wat is de reproductie en overleving van Patrijzen in verschillende delen van Nederland?
  • Wat is het effect van perceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze kenmerken zijn bepalend?

Telperiode
Vrijwilligers zijn gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een beeld moeten geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vonden plaats in de periode:

  • van 15 februari - 30 april 
  • in de hele maand september 2013

Voorbeeldprojecten
Naast de tellingen willen we gedetailleerd onderzoek doen naar maatregelen om de Patrijs te helpen. Daartoe zijn voorbeeldprojecten gestart in samenwerking met andere partners. 

Downloaden
Via de rechterkolom kun je enkele handige zaken downloaden, zoals de handleiding voor het tellen, de telflyer, de presentatie die op de Landelijke Dag gegeven werd.

 

Meedoen

Het Jaar van de Patrijs is afgerond.