Jaar van de Klauwieren

2012 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland  uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Twee soorten staan een jaar lang centraal, te weten de Klapekster (wintergast, voormalige broedvogel) en de Grauwe Klauwier (broedvogel). Partners bij het onderzoek zijn Stichting Bargerveen (Grauwe Klauwier) en Waarneming.nl (Klapekster in winter 2012/2013). Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren meedoen.

Grauwe Klauwier geteld
De inventarisatieperiode voor de Grauwe Klauwier is inmiddels voorbij. In het voorjaar en de zomer zijn er deels gerichte bmp-tellingen uitgevoerd. De gegevens die deze tellingen hebben opgeleverd, worden momenteel nog uitgewerkt. De eerste resultaten ervan worden gecombineerd met de gegevens van stichting Bargerveen. Een eerste analyse van het broedseizoen lees je in de vierde nieuwsbrief van het Jaar van de klauwier.

Klapekstertelling 2012-2013
De Klapekster is verdwenen als broedvogel maar neemt vermoedelijk licht toe als overwinteraar. Heeft dat van doen met bijvoorbeeld begrazing in natuurgebieden of niet? Hoeveel Klapeksters overwinteren in Nederland en wat is hun habitatvoorkeur, met name in relatie tot terreinbeheer?

Twee tellingen
Om dit te onderzoeken organiseren Sovon en Vogelbescherming deze winter samen met Waarneming.nl een tweetal klapekstertellingen. Deze sluiten aan op tellingen die in voorgaande jaren werden georganiseerd via Waarneming.nl. De meerwaarde van de tellingen komende winter is dat gewerkt wordt met nog duidelijker afgebakende gebieden die dekkend geteld worden en dat informatie wordt verzameld over biotoop en beheer.

Hoe doe je mee?
Claim je gebied via Waarneming.nl. Er zijn twee simultane telweekenden: 22 & 23 december 2012 en 26 & 27 januari 2013. Doorzoek in beide weekenden eenmaal je gebied op het voorkomen van Klapeksters en geef de waarnemingen door via de eerder genoemde projectpagina. Ook nulwaarnemingen zijn van belang! Het ontbreken van een Klapekster in een schijnbaar voor deze soort geschikt gebied kan immers, net zo goed als ‘positieve waarnemingen’ licht werpen op factoren die bepalend zijn voor het voorkomen.

Aanvullende vragen
Daarnaast worden facultatief een aantal eenvoudige vragen gesteld over begrazing, het biotoop en de mate van vergrassing rond waarneemplekken van Klapeksters. Ze zijn in het veld doorgaans gemakkelijk te beantwoorden. Bekijk voor meer informatie de geüpdate handleiding. We hopen dat je meedoet! Download hier de handleiding in PDF.
 

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Voor vragen, suggesties of evt. leuke foto's die we in het kader van het Jaar van de Klauwieren (kostenloos) mogen gebruiken, kunt u mailen met klauwier@sovon.nl .

Deelnemende organisaties:

Meedoen

Iedereen die een Grauwe Klauwier kan herkennen, kan meedoen. Je kunt je gebied claimen op de website www.jaarvandeklauwieren.nl