Jaar van de Huiszwaluw

De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming riepen 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.

Resultaten

  • Tientallen optredens in landelijke en regionale media om aandacht voor Huiszwaluwen te vragen en enkele lezingen bij vogelwerkgroepen.
  • Meer dan 20.000 brochures Huiszwaluw zoekt (onder)dak verspreid.
  • De resultaten van het landelijke nestonderzoek in 2018 zijn gepresenteerd in een artikel in Limosa.
  • Andere artikelen verschen in de De Levende Natuur en Sovon-Nieuws.

Verder met onderzoek

In 2018 en 2019 organiseerden we een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. Bij nestonderzoek is het waardevol om gegevens van meerdere jaren te verzamelen. Daarom gaan we door met het verzamelen van nestgegevens. Mail even naar ons als je (weer) meedoet op een locatie.

Kolonietellingen

Jaarlijks worden de nesten van ruim 1700 kolonies geteld, een prachtige inspanning. Toch zijn er nog regio’s waaruit maar weinig gegevens komen. In 2018 hebben we extra inspanningen gedaan om ook uit deze gebieden tellingen te krijgen. Nieuwe tellers zijn altijd welkom. Help je mee?

Bescherming

Voortdurende aandacht voor de charme en kwetsbaarheid van de Huiszwaluw is van groot belang. Je kunt daarbij helpen door voorlichting en tips te geven met behulp van de brochure Huiszwaluw zoekt (onder)dak en presentatie over Huiszwaluwen. Het belangrijkste: dat het Nederlandse landschap weer gaat zoemen van de insecten, zodat Huiszwaluwen voldoende voedsel kunnen vinden.