Jaar van...

Sinds 2002 organiseren we het 'Jaar van...' Een bepaalde vogelsoort (of soortgroep) staat een jaar lang centraal. Meestal, omdat we, ondanks alle projecten, niet goed zicht hebben op hoe het die soort nu eigenlijk vergaat, of omdat we meer gericht specifieke informatie zoeken van een soort. Het Jaar van wordt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland georganiseerd.

Archief

Soorten die in voorgaande jaren centraal stonden: