Jaar van...

Sinds 2002 organiseren we het 'Jaar van...' Een bepaalde vogelsoort (of soortgroep) staat een jaar lang centraal. Meestal, omdat we, ondanks alle projecten, niet goed zicht hebben op hoe het die soort nu eigenlijk vergaat, of omdat we meer gericht specifieke informatie zoeken van een soort. Het Jaar van wordt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland georganiseerd.

Koekoek
2017 is het Jaar van de Koekoek

»

Koekoek

Jaar van de Koekoek

2017 is het Jaar van de Koekoek

 

»

Archief

Soorten die in voorgaande jaren centraal stonden: