Invloed van vossen op broedende Grauwe ganzen

De aantallen in ons land broedende grauwe ganzen nemen nog steeds toe en daarmee de schade. Onderzoek in de Gelderse Poort moet uitwijzen wat de invloed van vossen is op broedende grauwe ganzen door gezenderde vossen te volgen. De Zoogdiervereniging, Bureau Mulder-natuurlijk en Sovon Vogelonderzoek voerden het onderzoek uit. 

Doel
Onderzoeken in welke mate vossen grauwe ganzen afhouden van het tot broeden komen. Daarnaast richt het onderzoek zich op de mate waarin vossen legsels en kuikens van grauwe ganzen opeten.

Methode
Vier vossen zijn gezenderd en gevolgd in de Gelderse Poort, drie in een gebied waar veel vossen rondlopen (Groenlanden in de Ooijpolder) en één vos in een gebied waar minder vossen zijn (Bemmelse Polder in de Betuwe).
Drie vossen zijn in de Ooijpolder (Nijmegen) gevangen en voorzien van een zender. De vossen zijn genoemd naar personen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek: Joep, Loes en Tim. Door de vossen te volgen, hopen we meer te weten te komen over de interacties tussen vos en grauwe gans.

Organisatie
Het veldwerk voor de vossen is uitgevoerd door Jaap Mulder van Bureau Mulder-natuurlijk. Daarnaast leveren diverse studenten een bijdrage aan het veldwerk.
Sovon voert het veldwerk voor de ganzen uit. Vanaf het broedseizoen worden in beide gebieden de territoriale ganzen geteld. Verder worden zoveel mogelijk legsels van grauwe ganzen opgespoord. De legsels van grauwe ganzen worden regelmatig gecontroleerd. Iets later in het seizoen zijn de ganzenfamilies met niet-vliegvlugge kuikens eenmaal per week geteld.

Financiering
Het Faunafonds financiert onderzoek naar faunaschade, preventiemiddelen en het beheer van de Nederlandse fauna en heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek. Het rapport is in 2013 gepubliceerd.