Invasieve parkieten in Europa

Diederik Strubbe

Ook in de vogelwereld zet de globalisatie door. Een mooie illustratie daarvan zijn het dozijn parkiet- en papegaaiachtigen die zich de laatste tientallen jaren in Europa gevestigd hebben.

Waar deze luidruchtige en veelkleurige vogels voor velen een welkome verschijning zijn op de voedertafel maken anderen zich zorgen over mogelijk schadelijke effecten. En hoe komt het eigenlijk dat deze subtropische vogels weinig last lijken te hebben van onze koude winters? Europa is een stuk frisser dan waar ‘onze’ parkieten vandaan komen, maar puur fysiologisch gezien lijkt het erop dat de meeste parkieten wel tegen een koudeprik kunnen, zolang er voldoende voedsel voorhanden is. Een overzicht van schadeclaims leert dat invasieve parkieten zeker lokaal inderdaad last kunnen berokkenen, maar voor de meeste Europese parkietpopulaties zijn er vooralsnog weinig ernstige klachten. Het elimineren van bestaande parkietpopulaties is weinig realistisch, het voorkomen van nieuwe introducties is daarentegen wel cruciaal om verdere invasies te vermijden.