Internationale slaapplaatstelling Aalscholvers in 2012/13

 Aalscholverslaapplaats De Kreupel. Mervyn Roos

Internationale slaapplaatstelling Aalscholvers in 2012/13

 

In het Meetnet Slaapplaatsen staat elk seizoen een soort extra in de belangstelling. Eerdere jaren waren dat de Halsbandparkiet, Blauwe Kiekendief en Ransuil, ditmaal de Aalscholver.

 

Door Olaf Klaassen, Stef van Rijn en Jeroen Nienhuis.

 

 

Waarom de Aalscholver meeliftsoort
We proberen op landelijk niveau zoveel mogelijk slaapplaatsen van Aalscholvers in kaart te brengen om tot een landelijke populatieschatting te komen. Aantallen zijn wel beschikbaar middels de jaarlijkse midwintertellingen, maar daarbij wordt niet heel Nederland onder de loep genomen.
Een extra motivatie is dat in hetzelfde weekend (12/13 januari) ook in de rest van Europa en Noord-Afrika slaapplaatsen worden geteld, waardoor straks een nieuw overzicht van de West-Palearctische populatie beschikbaar is. De kaart is gebaseerd op slaapplaatstellingen van Aalscholver in januari 2003. Mocht een teller niet kunnen in het weekend van 12/13 januari of is het weer ongunstig, de slaapplaatstellingen van Aalscholvers lopen van 6 tot 20 januari.

Nog niet alle slaapplaatsen zijn al bekend
We hebben door alle slaapplaatstellingen in het verleden al een behoorlijk goed beeld van de locaties waar slapende Aalscholvers zijn te verwachten. Vogels kunnen echter nieuwe plekken in gebruik nemen, of reeds bestaande slaapplaatsen kunnen pas nu ontdekt worden. Als je bent ingelogd kun je op de website van Sovon is te zien welke slaapplaatsen bij ons bekend zijn. Hier kun je ook een slaapplaats claimen. Maar je kan ook altijd contact opnemen met een van ons. Als je niet zeker weet of een slaapplaats al geteld wordt, meldt het ons!

Telrichtlijnen
Op de website van Sovon staan richtlijnen voor het tellen van slaapplaatsen van Aalscholver (en andere soorten uiteraard). Hier staat informatie hoe en waar je ze moet zoeken en hoe je een slaaplaats telt.

Meer lezen?
Wilt u alvast wat meer lezen over slaapplaatsen van Aalscholvers? Op onze website is een verslag van de tellingen uit 2003/04 te vinden onder Publicaties (Limosa 77/1, 2004) en informatie en resultaten van de internationale tellingen (ook van broedvogels) is te vinden op de (Engelstalige) website van de IUCN Wetlands International Cormorant Research Group.