Internationale monitoring ganzen

Nederland kent de grootste ganzenconcentraties in Europa en speelt dan ook een belangrijke rol bij de internationale monitoring van ganzenpopulaties. Sovon draagt bij aan de totstandkoming van internationale populatieschattingen van Wetlands International en aan periodieke reviews van ganzenpopulaties in Europa. Tevens wordt de internationale monitoring van het broedsucces van ganzen op het Europese vasteland gecoördineerd. Deze reproductiegegevens spelen een belangrijke rol in verschillende projecten, waaronder de populatiemodellering van de Kolgans.