Internationale Grutto-conferentie 25-26 september 2013 in Rees (D)

In het kader van het LIFE+ project „Grutto´s in de Hetter” nodigen het NABU-Naturschutzstation Niederrhein en het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve u uit voor een internationale conferentie voor bescherming van de grutto op 25 en 26 september 2013 in Rees (Duitsland).

Het LIFE+ project “Grutto’s in de Hetter” is gericht op de eisen van de bescherming van bedreigde weidevogels. Door beheers- en inrichtingsmaatregelen werden binnen het project al de eerste successen voor de grutto geboekt. Zo kon de achteruitgang van de grutto in het natuurreservaat „Hetter- Millinger Bruch“ gestopt worden.

Rond de grutto, als kenmerkende soort van vochtig grasland, worden bij de conferentie verschillende beschermingsmaatregelen benoemd en besproken, ook voor andere weidevogels. Praktische maatregelen, in een samenwerking tussen natuurbescherming en grondgebruikers, staan centraal. Welke internationale ervaringen zijn verzameld? Welke nieuwe inzichten heeft onderzoek opgeleverd? Hoe ziet de toekomst van de grutto er uit? Deze vragen komen aan de orde in interessante lezingen van internationale onderzoekers en experts. De eerste dag eindigt met een plenaire discussie. De tweede dag van de conferentie bestaat uit meer lezingen en een excursie naar het projectgebied „Hetter Millinger-Bruch“ om het leefgebied van de grootste gruttopopulatie aan de Duitse Niederrhein te bekijken en kennis te maken met de gebiedsgerichte maatregelen.

 

Nadere informatie:
 www.life-uferschnepfe.de

Mareike Asdonk (NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V.)

Telefoon: +49 2826 91876-08

mareike.asdonk@nabu-naturschutzstation.de