Integrale Waddentelling

Integrale telling (13:55 - 102)(tussen haakjes het tijdstip van hoogwater en de verhoging in cm bij Harlingen)

Ameland, HVP met Rosse Grutto's & Drieteentjes (Foto: Menno Hornman)