Incomplete lijst

Incomplete lijst

Kun of wil je geen complete lijst bijhouden, sla deze dan op bij alle soortgroepen Nee in te vullen in het eindscherm. Je maakt deze keuze pas aan het einde van je telling. Verder vragen we je om aan te geven met hoeveel waarnemers (tellers) je de route bezocht. Dit kan van belang zijn bij de bewerking van telgegevens. 

- Op incomplete lijsten heb je niet alle soorten die je waarnam ingevoerd. Of je zag soorten die je niet herkende en dus niet invoerde. -