Incomplete lijst

Incomplete lijst

Kun of wil je geen complete lijst bijhouden, sla deze dan op als incomplete lijst. Je kunt de keuze overigens ook pas aan het eind van je telling aanvinken. Verder vragen we je om aan te geven met hoeveel waarnemers (tellers) je de route bezocht. Dit kan van belang zijn bij de bewerking van telgegevens. 

- Op incomplete lijsten heb je niet alle soorten die je waarnam ingevoerd. Of je zag soorten die je niet herkende en dus niet invoerde. -