Impact van Usutu virus in België | flitslezing

Marc Herremans | Directeur Natuurpunt Studie

In Vlaanderen was er (net als in Nederland) een grote uitbraak van Usutu virus in 2016-2018. Het virus veroverde Vlaanderen gradueel van oost naar west en veroorzaakte grote sterfte bij Merels. Wallonië bleef gespaard.

Wanneer we echter de broedvogeldata binnen en buiten besmet gebied en voor en sinds de uitbraken vergelijken, dan blijkt de meerderheid van de soorten een negatieve trend te vertonen binnen het besmette gebied en een betere trend er buiten. Soorten als Ringmus, Waterhoen en Zanglijster leden er zelfs veel zwaardere verliezen dan Merel, terwijl ze buiten besmet gebied toenamen.

Het ziet er naar uit dat Usutu veel ruimer verspreid is dan uit de patronen van dode Merels valt op te maken. We vermoeden dat het virus bij veel meer soorten slachtoffers maakt, voldoende zelfs om een impact te hebben op populatieniveau.