Ik zie nestfoto’s op jullie site: dat is uit de tijd en slecht!

> Ik zie nestfoto’s op jullie site: is dat niet uit de tijd en slecht?

Nestfoto’s hebben een documentaire en educatieve waarde. Ze illustreren een belangrijk onderdeel van het vogelleven dat tegenwoordig voor velen onbekend is. Bovendien hebben ze hun eigen schoonheid. Het maken van nestfoto’s puur om de foto zelf wordt door Sovon niet gepropageerd.

De nestfoto’s die wij publiceren zijn doorgaans gemaakt tijdens omzichtig uitgevoerd onderzoek met uiterste aandacht voor het welzijn van de vogels (Nestkaartenproject, zie boven) of tijdens eveneens zorgvuldig uitgevoerd ringwerk. De overige nestfoto’s zijn gemaakt in situaties waarin een foto – vaak van grote afstand gemaakt – geen enkel kwaad kon (voorbeeld: broedende Meerkoet in stadsparkje, gemaakt vanaf de oever).