Ik wil niet dat mijn ganzentellingen gebruikt worden voor dit beleid. Wat kan ik doen?

Ieder beleid is gebaat bij betrouwbare, objectieve cijfers. Zonder je telinspanningen zouden er minder gegevens beschikbaar zijn. De gegevens die Sovon verzamelt, staan ter beschikking voor velerlei doeleinden, vaak met een beschermingsoogmerk, maar soms ook binnen discussies over mogelijke schade en beperking van populaties. Het beleid wordt bepaald door de overheid en andere instanties. Als je het niet eens bent met dit beleid, kun je je bezwaren uiten bij hen en/of bij actiegroepen.