> Ik wil geen gehoorapparaat of kan er niet aan wennen. En nu?

Ik wil geen gehoorapparaat of kan er niet aan wennen. En nu?

Dan zijn er nog tal van mogelijkheden voor zinvolle broedvogeltellingen. Zo spelen gehoorproblemen in open landschappen met weidevogels veel minder een rol dan in bos of moeras. Tellingen van kolonievogels vormen geen enkel probleem, meedoen met het Nestkaartenproject kan altijd, enzovoort. En natuurlijk zijn er ook nog tellingen, bijvoorbeeld van watervogels buiten de broedtijd, die op zicht plaatsvinden en waarbij de gehoorcapaciteit onbelangrijk is.