Ik wil dit jaar/volgend jaar het telgebied iets uitbreiden, kan dat?

> Ik wil mijn telgebied iets uitbreiden, kan dat?

Dat kan niet zomaar. Uitbreiding van het telgebied heeft gevolgen voor de trends van de soorten in dat gebied. Soorten lijken ineens toe te nemen, maar dat is omdat het gebied groter is gemaakt. Dat levert dus onjuistheden op. Het nieuwe deel moet daarom als nieuw telgebied worden aangemeld.