Ik steun de Geoorde Fuut

Deze soort heeft inmiddels een unieke hoofdsupporter, namelijk PWN. Het is daarom niet meer mogelijk om de Geoorde Fuut te sponsoren. Je kunt natuurlijk wel een andere soort supporteren! 

Vul hier de naam in zoals die vermeld kan worden op de soortpagina
Vogelwerkgroepen krijgen een aparte vermelding als soortsupporter