Ik krijg een "Key violation" foutmelding bij het gebruik van de Digitale Nestkaart.

> Ik krijg een "Key violation" foutmelding bij het gebruik van de Digitale Nestkaart.

Om snel met de bestanden te kunnen omgaan werkt het programma met indexen. Die maken het onmogelijk maken om bepaalde combinaties van gegevens dubbel in te voeren. Als volledig onbekend is waardoor de fout is ontstaan, neem dan contact op met nestkaart@sovon.nl. Een snelle maar botte manier om de fout snel te verhelpen is door het programma af te sluiten met het kruisje rechtsbovenaan het programmavenster. Kies dan voor het niet opslaan van de gewijzigde gegevens.