Ik ben vergeten om mijn bestelling binnen 8 dagen te betalen. Wat nu?

> Ik ben vergeten om mijn bestelling binnen 8 dagen te betalen. Wat nu?

Wanneer een bestelling niet binnen 8 dagen betaald wordt, versturen wij een schriftelijke herinnering.
Je krijgt de mogelijkheid om de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Als hier niet aan voldaan wordt, annuleren wij de bestelling.