Foto: FH

Hongaarse Kolganzen uitgerust met satellietzenders

Medewerkers van het NIOO en Alterra vingen eind februari ruim 30 Kolganzen in een gebied ten zuidwesten van Budapest in Hongarije. Vijf daarvan kregen een satellietzender mee.

Alle vijf de vogels geven goede signalen en hebben zich inmiddels deels naar de Hortobagy in Oost-Hongarije verplaatst. Doel van het zenderonderzoek is na te gaan hoe de in Hongarije overwinterende  Kolganzen naar de Russische broedgebieden vliegen. Ook moeten de zenders inzicht geven in de preciese ligging van de broedgebieden.

Aflezingen van halsbanden suggereren dat de vogels oostelijker broeden dan de bij ons overwinterende Kolganzen. Eerder werd ook in Nederland een groot aantal Kolganzen van zenders voorzien en kon hun voorjaarstrek worden ontrafeld. De bewegingen van de nieuwe zendervogels zijn te volgen via http://www.blessgans.de/index.php?id=503. Op dezelfde pagina zijn ook de resultaten van de in 2006-10 gezenderde vogels te bekijken (geen van die zenders is nog actief).

Het nieuwe zenderonderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Faunafonds. De resultaten zullen onder andere worden gebruikt in een project dat Sovon momenteel in samenwerking met de Radboud Universiteit en het NIOO uitvoert naar de populatieontwikkeling en trekstrategie van Kolganzen.