Hoeveel tijd heb ik nodig voor de projecten van Sovon?

> Hoeveel tijd heb ik nodig voor de projecten van Sovon?

Dat verschilt per project en varieert van één uur tot een dag of tien. In het complete projectenoverzicht wordt per project aangegeven hoeveel tijd en kennis er nodig is.