Foto: Harvey van Diek

Hoeveel Huiszwaluwen in Nederland?

Dit jaar verschijnt er weer een themanummer van Het Vogeljaar over de Huiszwaluw, een kwart eeuw nadat de soort al eens eerder zoveel aandacht kreeg.

In dat nieuwe themanummer o.a. aandacht voor de aantallen en de trends. Daarover is veel bekend dankzij pionierswerk van Jules Philippona, Herman Leys en Dick Jonkers. Hun werk is voortgezet door Sovon, en Arend van Dijk en Joost van Bruggen geven een overzicht van wat bekend is.

Is de trend behoorlijk te reconstrueren – sterke afname gevolgd door enig herstel – de aantallen zijn wat lastiger te bepalen. Het is namelijk niet helemaal duidelijk in hoeverre de dichtheden in de jaarlijks gevolgde steekproefgebieden maatgevend zijn voor de landelijke situatie.

Het veldwerk voor de nieuwe atlas zal daarvoor een bruikbare referentie gaan vormen. En natuurlijk blijven nieuwe tellers van Huiszwaluw-kolonies bijzonder welkom. Ook zijn er nog belangrijke kolonies die al een aantal jaren niet geteld zijn, o.a in Harlingen, Arum en Zurich (Fr), Drijber/Berkenweg (Dr), Blokzijl (Ov), Almere-haven en Ketelhaven (Fl), Achthuizen (ZH), Hoek (Zld), Nieuwe Zuidpolder (NBr) en Horn (Lb).

Neem contact op met joost.vanbruggen@sovon.nl