Hoe zit het met de invloed van jacht in Zuid-Europa?

De Kievit nam in Europa tussen de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw toe. Daarna volgde een afname die nog steeds aan de gang is. In hoeverre is jacht een oorzaak daarvan? Onderzoekers G. Souchay & M. Schaub onderzochten dat en vatten de resultatne samen in dit artikel.

Er worden jaarlijks ca. 400.000 kieviten geschoten in Europa. Of jacht de belangrijkste oorzaak is voor de geconstateerde trendbreuk is dus een logische vraag. Daarvoor is een multi-variabel overlevingsmodel ontwikkeld dat gekoppeld is aan gegevensbestanden met vondsten van geringde vogels. Het ging om meer dan 360.000 meldingen voor de periode 1960-2010. Daarmee kon de overleving worden berekend in het licht van de doodsoorzaak.

Overlevingskansen in de winter bleven gelijk

De overlevingskansen voor 1e jaars vogels en adulte vogels bleken over die periode van 50 jaar niet te variëren. De jaarlijkse overleving lag gemiddeld op 60% voor 1e jaars vogels en 80% voor adulte vogels. Ook kon geen verschil worden aangetoond naar de herkomstgebieden. De constante overleving in de tijd is een indicatie dat demografische processen (nestfase, kuikenfase) een belangrijkere oorzaak voor de afname van de Kievit vormen dan jacht.