Foto: Stef van Rijn

Hoe veel slapende Aalscholvers ditmaal?

Half januari vond een internationale telling op slaapplaatsen van Aalscholvers plaats. In Nederland leverde dat gegevens op van 335 slaapplaatsen en 28.354 vogels.

En dan te bekenken dat januari in ons land bij lange na niet de beste maand voor Aalscholvers is. De aantallen zijn in maart en september hoger. Daarom wordt er ook in die maanden een slaapplaatstelling georganiseerd. De volgende vindt komend weekend plaats, op en rond 23 maart.

In maart zitten al de nodige Aalscholvers op hun nest, maar nog lang niet allemaal. Bovendien trekken er ook veel Aalscholvers door in deze maand. Die vogels laten zich goed tellen op de gemeenschappelijke slaapplaatsen. We hopen dat het enthousiasme om ook ditmaal te tellen net zo groot zal zijn als in januari.

Een mooie starttijd is 18:00 u, maar bij helder weer is een iets latere start ook mogelijk. Stop pas in het volledige donker, dat zal rond 19:30 het geval zijn.