Hoe staat de Kievit ervoor in Friesland?

De Kievit nam als broedvogel in de periode 2005-2014 met gemiddeld 2,1% per jaar af in Friesland. Van de populatieomvang in 1996 resteerde in 2014 nog 60% (Weidevogelmeetnet Friesland). De provincie Friesland herbergt ongeveer 1/5e van de Nederlandse populatie. Voor informatie over de ongunstige de staat van instandhouding verwijzen we naar het rapport voor de provincie Friesland.