Hoe kan het dat de onderzochte vogels niet allemaal teruggaan in aantal?

Deze studie legt de relatie tussen de hoeveelheden imadacloprid in het water en de lokale vogeltrends voor bepaalde soorten. Het kan zijn dat soorten niet allemaal even gevoelig zijn, het is ook zo dat er veel ruis in de data kan zitten waardoor bepaalde wel bestaande effecten niet goed te traceren zijn. De kracht van de analyse zit hem naast de grootschaligheid (heel Nederland) ook in het grote aantal soorten dat is bekeken. Ons onderzoek laat zien dat vogelpopulaties, ongeacht de nationale trend, lokaal het beduidend slechter doen als concentraties van imidacloprid in hoge mate aanwezig zijn in het oppervlakte water. Daarmee hoeft een soort op nationaal niveau nog niet af te nemen, want andere factoren kunnen er juist voor hebben gezorgd dat het beter gaat met de soort.