> Hoe groot is de kans op besmetting met vogelgriep bij het tellen van watervogels en het uitvoeren van inventarisaties van andere vogelsoorten?

Hoe groot is de kans op besmetting met vogelgriep bij het tellen van watervogels en het uitvoeren van inventarisaties van andere vogelsoorten?

De kans op besmetting bij het tellen van watervogels en het anderszins monitoren van vogels zonder dat daadwerkelijk contact bestaat tussen de waarnemer en dode of levende vogels is nihil. Wees voorzichtig bij het tellen van grote groepen (water)vogel en probeer contact met vogelpoep, nesten en eieren te vermijden