Hoe gaat het met de kustvogels in Nederland?

Publicaties

  • Basismonitoring op de Wadden: hoe vergaat het de vogels daar? In een fraai vormgegeven jaaroverzicht van het waddengebied (Wadden in Beeld 2016 9 Mb) doen verschillende organisaties verslag van monitoring in de Wadden. Wat zijn bijvoorbeeld de trends van schelpdieren, vissen en vogels? Kanoeten nemen er toe, terwijl het broedbestand van Zilvermeeuw en Scholekster afneemt. Ook Eider en Kluut doen het beroerd. 
  • In het rapport Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels (2008) worden trends en referentiewaarden gepresenteerd voor het voorkomen van een selectie van kenmerkende vogelsoorten in een aantal Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust.