Het voorkomen van groenknolorchis in Friesland op de eilanden en in het veen toen en nu

Prestentatie: Peter de Boer - Sovon & Jeroen Breidenbach - Bureau FaunaX

Aanvullende monitoring overige soorten N2000

De aanvullende monitoring richt zich op twee pakketten. Ten eerste de monitoring van groenknolorchis en drijvende waterweegbree op de Waddeneilanden. Het veldwerk voor dit onderdeel is inmiddels afgerond.
Het tweede onderdeel van dit perceel richt zich op het monitoren van gestreepte waterroofkever, platte schijfhoren en groenknolorchis in het Natura 2000 gebied “Rottige Meenthe & Brandemeer”. Het veldwerk voor groenknolorchis is inmiddels afgerond. Echter het onderzoek naar de gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren zal in de komende tijd nog uitgevoerd gaan worden. De presentatie zal zich daarom voornamelijk richten op de groenknolorchis.