foto: Ran Schols

Het regende Vinken op Breskens

Na enkele weken met veel tegenwind was het duidelijk dat ook de Vinken bij een draaiende wind massaal zouden gaan trekken. En dat gebeurde ook...

Op 9 april kwamen de tellers op Breskens handen en ogen te kort. Er passeerden liefst 67.400 Vinken (samen met heel veel andere vogels), een enorm aantal, zeker voor het voorjaar.

De trek barstte los na de passage van een regenfront met laaghangende bewolking. Toen dat rond 14 u verdween, kwamen grote groepen Vinken langs, van laag boven de grond tot hoog in de lucht. Na een dikke twee uren van enerverende trek begon de bewolking op te lossen en verplaatste de trek zich naar de hogere luchtlagen, om tenslotte onzichtbaar te worden.

Zelfs voor de geharde Breskens-tellers een bijzondere dag!

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1