Is het nodig om geluid af te spelen?

Is het nodig om geluid af te spelen?

Nee, je kunt volstaan met inventarisatie zonder geluidnabootsing. Belangrijk bij monitoring is dat de methode gelijk blijft. Dus niet het ene jaar in je telgebied geluiden afspelen van uilen, en het jaar erop niet.