Het jaar van de Nachtzwaluw 2007

In 2007 is door SOVON Vogelonderzoek in samenwerking met Vogelbescherming Nederland het Jaar van de Nachtzwaluw georganiseerd. De bedoeling is om in dat jaar belangrijke informatie over die soort te verzamelen èn de Nederlandse bevolking daarmee kennis te laten maken.

Document: 

Jaar van de Nachtzwaluw 2007_rap2007_10.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2007/10

Auteurs: 

van Kleunen, A., Sierdsema, H., Groenendijk, D., Nijssen, M.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands