Herman Leijs (1932-2020) overleden

Herman N. Leijs (ook wel geschreven als Leys) overleed op 7 november op 88-jarige leeftijd. Misschien zullen weinigen het (nog) weten, maar Herman behoorde tot het kleine clubje aan de wieg van Sovon.

In 1973 en 1974 was hij de grote motor achter de start van de eerste Nederlandse broedvogelatlas, een stokje dat hij daarna overdroeg aan Ray Teixeira. Hij deed dit grotendeels in eigen tijd, een titanenklus.

Herman was destijds al vele jaren betrokken bij vogelonderzoek dat als het ware de weg voorbereidde voor Sovon. Zo is het aan zijn initiatief te danken dat de opkomst van de Turkse Tortel in ons land voortreffelijk is gedocumenteerd (kijk hier voor een pdf van deze klassieker) en legde hij de verspreiding van de Fuut vast net voordat deze een enorme sprong voorwaarts maakte. Zoek eens op de website van natuurtijdschriften.nl op de naam van Herman Leys, en je komt vele artikelen tegen (hier een directe link).

Tientallen jaren lang was hij ook de organisator van landelijke tellingen van Oeverzwaluw en Huiszwaluw (met Dick Jonkers) en stimuleerde hij het inventariseren van broedvogels in proefvlakken, waarbij de relatie met vegetatie zijn speciale interesse had.

Daarnaast verzette hij veel werk voor de Avifauna van Wageningen en omgeving, en zorgde hij ervoor dat ongepubliceerde gierzwaluwengegevens van de vroeg gestorven Kees van den Anker in een overzichtsartikel in Het Vogeljaar tot hun recht kwamen.

Het allereerste logo van Sovon, het uilachtige verrekijkertje, was van de hand van Herman.