Uitreiking Herman Klompprijs aan Jan van der Winden (rechts). Foto: Theo Verstrael

Herman Klomp prijs 2012

De Herman Klomp prijs is ingesteld door de Nederlandse Ornithologische Unie, Vogelbescherming en Sovon ter nagedachtenis aan deze bijzondere wetenschapper, die erin slaagde om amateur en professionele vogelaars op één lijn te krijgen en te inspireren. De prijs wordt periodiek uitgereikt aan iemand die zich (in vrije tijd) uitzonderlijk verdienstelijk maakt met vernieuwend en belangrijk vogelonderzoek, en daarover goed weet te publiceren.

Ditmaal ging de prijs naar Jan van der Winden. Hoewel een professionele vogelaar (hij werkt bij Bureau Waardenburg), is hij dermate productief in zijn vrije tijd dat de jury een bekroning meer dan terecht vond. Zijn werkzaamheden spitsen zich toe op verschillende moerasvogels, met name Zwarte Stern en Purperreiger, en zijn werkterrein beslaat gebieden van Oekraïne tot in Afrika, met veel aandacht voor de situatie in Nederland. Over zijn bevindingen, waarbij hij even gemakkelijk samenwerkt met lokale vogelwerkgroepen als internationale experts, publiceert hij veelvuldig in binnen- en buitenland. De relevantie van zijn werk voor de kennis en bescherming van de onderzochte soorten is evident.
Van harte gefeliciteerd, Jan!

Lees het juryrapport

Nieuwsbericht bij bureau Waardenburg