Herkenning van smalbladige fonteinkruiden

Michiel Verhofstad, Maik Janssen of Ruud Beringen & lokale gids Hinko Talsma - FLORON

Fonteinkruiden zijn waterplanten die wortelen in de bodem en voornamelijk onderwater leven. De ca. 20 Nederlandse fonteinkruiden kunnen worden ingedeeld in twee groepen, breedbladige en smalbladige soorten. De tweede groep, die ondergedoken smalle bladeren heeft, is erg lastig te determineren. Tijdens deze excursie zullen we een aantal van deze smalbladige fonteinkruiden onder de loep nemen. De excursie vindt plaats in de Alde Feanen, een gebied met een grote fonteinkruidendiversiteit