Europese Flamingo - Phoenicopterus roseus

Flamingo; typische hardroze poten en zwart op snavel niet voorbij de knik. © Hans Hillewaert

De Flamingo is de lichtst gekleurde van de hier beschreven Flamingosoorten. Het verenkleed is licht roze tot bijna wit, alleen de dekveren zijn fel roze en de vleugelrand (slagpennen) heeft een brede zwarte achterrand (zowel boven als onder zichtbaar).

De dekveren en zwarte achterrand zijn vooral zichtbaar in vlucht (zie de foto met een Flamingo en Chileense Flamingo opvliegend). De poten zijn vrij stevig en geheel hard roze, evenals de snavel.

De uiterste punt van de snavel is zwart, maar dit is veel minder dan bij de overige grote Flamingo’s (Caribische en Chileense Flamingo).

© Hans Hillewaert

De ondersnavel is duidelijk voor minder dan de helft zwart en op de bovensnavel reikt het zwart niet tot aan de kromming van de snavel.

De Flamingo heeft samen met de Caribische Flamingo het grootste formaat. De Flamingo is ook meestal groter dan de Chileense Flamingo maar vaak is vooral goed te zien dat de Flamingo hoger op de poten staat.

Kenmerken Flamingo

 • Lichtroze verenkleed
 • Snavelpunt zwart, niet voorbij de knik in de snavel
 • Hardroze poten en snavel.

Caribische Flamingo -Phoenicopterus ruber

Caribische Flamingo; meer oranje-roze gekleurd dan Flamingo en zwart op snavel tot aan kromming. © Adrian PingstoneDe Caribische Flamingo lijkt het meest op (Europese) Flamingo. Het onderscheid zit vooral in de het oranje-roze verenkleed en de grotere hoeveelheid zwart op de snavel. De ondersnavel is voor ongeveer de helft zwart en het zwart op de bovensnavel komt nabij of net voorbij de kromming van de snavel.

Pootkleur, vleugelkleur en formaat is als Flamingo (poten vaak wel met een vage grijze waas waardoor de knieën feller roze lijken, zie foto). Het lichaam kan soms lichter uitvallen (afhankelijk van het dieet) maar is altijd nog wel meer oranje dan van de andere soorten waarbij vooral ook de kop donkerder van kleur is dan de rest van het lichaam.

© Adrian Pingstone

Kenmerken Caribische Flamingo

 • Oranje-roze verenkleed, kop vaak donkerder
 • Zwart op de snavel tot aan (of net voorbij) kromming
 • Poten hardroze, knieën lijken vaak donkerder

Chileense Flamingo - Phoenicopterus chilensis

Flamingo (rechts) en Chileense Flamingo (links, naast de Knobbelzwaan), het grootteverschil valt hier goed op evenals het verschil in pootkleur en de hoeveelheid zwart op de snavel. Cor Fikkert

Chileense Flamingo is wat kleiner en staat minder hoog op de poten dan (Europese) Flamingo en Caribische Flamingo. De soort is wel iets groter dan Kleine Flamingo.

Het meest onderscheidende kenmerk is de pootkleur, namelijk grijs met felroze knieën en tenen. Ook reikt het zwart op de snavel tot voorbij de kromming.

Het verenkleed is roze (sterker roze dan Flamingo en minder oranje dan Caribische Flamingo). Ook van Chileense Flamingo zijn de dekveren fel roze en heeft de vleugel een brede zwarte achterrand (slagpennen).

 

© Cor Fikkert

Kenmerken Chileense Flamingo

 • Zwart op de snavel tot voorbij kromming
 • Grijze poten met felroze knieën.

Kleine Flamingo - Phoeniconaias minor

Flamingo en Kleine Flamingo, het verschil in formaat valt hier goed op. Cor Fikkert

Kleine Flamingo is de kleinste van de in Nederland voorkomende Flamingo’s (zie ook de foto met zowel Flamingo en Kleine Flamingo). Het verenkleed is roze en neigt het meest naar de kleur van Chileense Flamingo.

Kleine Flamingo heeft roze-rode poten en een snavel die kenmerkend grotendeels paars-rood is met een kleine zwarte punt. De vleugels zijn donkerder roze dan de rest van het lichaam met een hardroze okselvlek en zeer brede zwarte vleugelrand (slagpennen). Deze kenmerken zijn alleen goed zichtbaar in vlucht.

 

© Cor Fikkert

Kenmerken Kleine Flamingo

 • Paars-rode snavel met kleine zwarte punt
 • Roze-rode poten
 • Klein formaat