Herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide in 2009 en 2010.

In 2009 en 2010 zijn Korhoenders afkomstig uit fokprogramma’s uitgezet op de Regte Heide. Vanwege de tegenvallende resultaten heeft het Brabants Landschap in het voorjaar van 2011 besloten om het herintroductieproject te stoppen.

In 2009 zijn 24 van de 43 uitgezette Korhoenders uitgerust met een radiozender en twee exemplaren met een GPS-zender. De vogels zijn uitgezet middels een ‘soft-release’ na een wenperiode van één tot drie weken in grote uitwenkooien. Binnen drie weken na uitzet zijn 27 van de 43 uitgezette Korhoenders dood teruggevonden. Het lot van de overige 16 vogels is onbekend, maar gezien het feit dat sindsdien geen betrouwbare waarnemingen meer zijn gedaan van Korhoenders op en rond de Regte Heide is de kans groot dat ook deze vogels zijn gesneuveld. In 2010 zijn slechts zes vogels uitgezet die allemaal met een radiozender werden uitgerust. Ten opzichte van 2009 zijn de vogels een langere periode, ca. een maand, in de uitwenkooien gebleven om zo beter te wennen aan de omgeving. Binnen een week na uitzet zijn vier van de zes vogels dood terug gevonden. Eén vogel is binnen een dag terug gebracht bij de kooi wegens slechte vliegcapaciteiten en één vogel is niet meer terug gevonden.

De factoren die leiden tot het slagen of het falen van een herintroductieproject met Korhoenders zijn nog steeds slecht begrepen. Het gebruik van dieren uit fokprogramma’s is vrijwel nergens succesvol gebleken. Het lijkt erop dat de vogels die op de Regte Heide zijn uitgezet onvoldoende anti-predator gedrag hebben ontwikkeld. Zo is bijna 75 procent van de dood gevonden vogels gepredeerd, met name door Havik.

Mocht het Brabants Landschap in de toekomst ooit nog verder willen met herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide dan zal moeten worden gezocht naar alternatieve methoden van uitzet. Gezien de negatieve resultaten van Korhoen herintroductie projecten en de  algemeenheid van de soort elders in Europa moet echter goed overwogen worden of het de investering waard is. Het Korhoen is wel een ambassadeursoort waardoor een heel ecosysteem profiteert van maatregelen genomen vanuit het beheer gericht op het Korhoen.

Document: 

Sovonrapport_2012-23_herintroductie_korhoen.pdf

Rapportnummer: 

2012/23

Auteurs: 

van den Bremer L., Sierdsema H. & Wouters P.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands