Hein Verkade

Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer achter mijn vogelhobby. Daarnaast is het belangrijk om beschermingsacties te ondersteunen met telgegevens. En des te langer je telt des te waardevoller en interessanter de gegevens zijn.

bollenvogels

Soorten die ik de afgelopen tientallen jaren heb gevolgd zijn onder andere de Gierzwaluw, de Boerenzwaluw, de Huismus, de Houtsnip, de Aalscholver en de Drieteenstrandloper. Daarnaast ben ik met enkele andere vogelaars de ‘bollenvogels’ gaan volgen. We wilden zelf zien wat er nu echt van de  nestjes van Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten terecht komt in de tulpenvelden. We zijn verbaasd over de resultaten tot nu toe. De resultaten van deze onderzoeken worden met Sovon gedeeld in de projecten van ‘Nestkaart’, ’BMP’, ‘Slaapplaatsen’ en ‘Watervogels’. Het is belangrijk dat deze gegevens ook in een breder kader gebruikt worden.

Noordwijk

Alle tellingen vinden plaats rond Noordwijk in Zuid-Holland. Daar ben ik in 1956 geboren en woon er nog steeds. Mijn brood verdiende ik in een beddenspeciaalzaak, een oud familiebedrijf.

Meer dan 600

Sinds 1973 ben ik lid van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, waarvan acht jaar als voorzitter. Deze bloeiende en nog steeds groeiende club heeft inmiddels meer dan 600 leden.

Als lid van de sectie vogelwerkgroep organiseer ik regelmatig avonden die naast nuttige en nieuwe informatie vooral ook gezellig zijn.

Alleen harde cijfers

Als bewoner van de Randstad voel je steeds de druk van allerlei (soms ongewenste) ontwikkelingen. Uit ervaring is gebleken dat alleen harde cijfers een goede ondersteuning vormen om deze plannen te sturen of tegen te gaan. Daarom is het belangrijk dat nog meer vogelaars gaan tellen en onderzoeken. Als lid van de ledenraad van Sovon wil ik graag meedenken om dit te bewerkstelligen.