Foto: Arjan Boele

Heen en weer

Vorige week, met temperaturen tot 18oC, was er sterke trek van verschillende vogelsoorten. Een week later zijn we die lente weer even vergeten en zuchten we onder een nieuw record van stevige vorst in maart.

Verschillende vogelsoorten die op open grond of in ondiep water voedsel zoeken hebben het lastig. Dat is te zien aan de trekbewegingen van o.a. Kievit. Op 4 en 5 maart werden er op verschillende trektelposten duizenden Kieviten gezien die in fraaie langgerekte groepen of brede frontjes NO trokken. Afgelopen dagen gingen de Kieviten, voorzover ze vlogen, vooral naar ZW. De aantallen per telpost lopen tot nu toe op tot enkele honderden (www.trektellen.nl). Dat suggereert dat veel Kieviten de vorstperiode afwachten.

Misschien maar goed ook. Want vanaf het zuiden van ons land tot in Noord-Frankrijk ligt veel sneeuw, terwijl grote delen van Nederland (en aangrenzende delen van Duitsland?) sneeuwvrij zijn. De keus bestaat dus uit op een houtje bijten of heel ver vliegen. Overigens zijn er ook aardig wat Goudplevieren en Grutto's gezien die weer tijdelijk zuidwaarts trokken.