Heeft Sovon een gedragscode?

Nee, Sovon heeft geen algemene gedragscode vastgelegd voor tellers. Wel zijn er een aantal algemeen geldende gedragsnormen te benoemen:

  • Verstoor geen natuur of hou de verstoring zo beperkt mogelijk
  • Vraag indien nodig toestemming aan de terreineigenaar voor betreding (soms is een zelfs een vergunning nodig)
  • Gedraag je als gast in het terrein (geen beschadigingen, geen rommel)
  • Wees een ambassadeur en leg desgevraagd uit wat je aan het doen bent en wat het belang is van systematisch vogels tellen

In verband met de veiligheid:

  • Wees je bewust van eventuele gevaren van het terrein (hoogveen, open water etc.)
  • Ga bij ‘gevaarlijke’ terreinen altijd met z’n tweeën
  • Neem altijd een opgeladen mobiele telefoon mee voor calamiteiten

Voor nestenonderzoek is er wel een specifieke gedragscode. Dat is een dermate delicate aangelegenheid dat in de handleiding Nestkaarten uitgebreide informatie is opgenomen over maatregelen die de waarnemer moet nemen om verstoring van nestelende vogels te voorkomen. Voor dit type onderzoek is ook een officiële ontheffing van het ministerie nodig voor wetenschappelijk onderzoek, en een bewijs van registratie bij Sovon.
Ook bij publicaties houden we het belang van de vogels in het oog. Zo worden nooit de exacte broedplaatsen van kwetsbare en/of zeldzame broedvogels vermeld in verslagen. Waarnemers kunnen ook zelf vragen om geheimhouding van (exacte) locaties van kwetsbare soorten.

Wat betreft vogelfoto’s verwijzen we naar de diverse websites van natuurfotografen, die veelal een eigen gedragscode hebben opgesteld; iets dat wij van harte onderschrijven. Goede voorbeelden zijn onder andere het Praktijkboek Vogelfotografie en de website van Vroege Vogels. Nestfotografie wordt door Sovon overigens niet per definitie afgekeurd.