> Heeft de leeftijd invloed op de telresultaten?

Heeft de leeftijd invloed op de telresultaten?

Dat kan. Het speelt met name bij broedvogeltellingen, en dan vooral bij bepaalde vogelsoorten. Ouder wordende oren krijgen vaak moeite met heel hoge tonen (denk aan zingende Goudhanen, Sprinkhaanzangers), soms ook met heel lage tonen (Roerdomp).