Harma Scholten

Hallo allemaal, mijn naam is Harma Scholten en ik stel mij beschikbaar voor de ledenraad van Sovon om Friesland te vertegenwoordigen.

Ik ben geboren en getogen in Bakkeveen, een mooi dorpje in zuidoost Friesland gelegen tussen oude bossen en heideterreinen. Inmiddels ben ik 28 jaar en woon een dorpje verderop. Ik ben vaak in de natuur te vinden. Voor inventarisatie van voornamelijk vogels, maar ook andere diergroepen en planten loop ik niet zomaar voorbij.

De kennis van vogels is er met de paplepel ingegoten, mijn vader en broer zijn ook vogelaars. Als klein meisje liep ik al met een verrekijker rond. Het was dan ook duidelijk dat ik een opleiding in de natuursector zou gaan volgen. Dit is Wildlifemanagement aan het van Hall Larenstein te Leeuwarden geworden, een opleiding die zich voor een groot deel bezig houdt met monitoring, onderzoek en ecologie. Hierna heb ik bij It Fryske Gea gewerkt op de afdeling Natuurkwaliteit.

In mijn vrije tijd ben ik actief als districtscoördinator voor de vogelatlas. Een ambitieus megaproject, maar het is toch fantastisch om alle winter- en broedvogels van heel Nederland in kaart te brengen?! En dat met hulp van honderden vrijwilligers. Momenteel volg ik een cursus BMP en hoop vanaf volgend jaar mijn ‘eigen’ gebiedje te kunnen tellen. Het lijkt mij erg leuk meer betrokken te zijn bij de organisatie, maar ook om het geluid van de achterban en vrijwilligers van Sovon in Friesland door te spelen aan de organisatie.