Hans van Berkel (fotograaf onbekend)

Hans van Berkel, 1947-2013

Op 4 februari van dit jaar overleed Hans van Berkel, 65 jaar oud. Hij werd bekend door de ontdekking van grote aantallen Grauwe Klauwieren in het Bargerveen.

Nadat Hans met zijn vrouw Diny vanuit Utrecht naar Emmen verhuisde werd hij vrijwilliger bij Staatsbosbeheer voor het tellen van broedvogels in het hoogveenreservaat Bargerveen. Dit heeft hij tientallen jaren volgehouden, totdat hij vanwege een verslechterende gezondheid en wegens ziekte van zijn vrouw besloot ermee te stoppen.

In het Bargerveen ontwikkelde Hans een speciale belangstelling voor de Grauwe klauwier, een vogelsoort die elders in Nederland bijna overal verdwenen was. Toen Hans eind jaren tachtig ontdekte dat deze vogel in zijn telgebied sterk toenam, was dit voor de beheerder reden om contact te zoeken met biologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit leidde uiteindelijk tot de vorming van Stichting Bargerveen.

Hans was een markante figuur in het veld, vaak dik aangekleed, kaplaarzen aan en een pet op tegen de muggen en dazen.
Een gepassioneerd natuurliefhebber, maar bovenal een aardig mens is niet meer. Wij wensen zijn vrouw Diny veel sterkte toe.

Marten Geertsma, namens Stichting Bargerveen