Hans Schekkerman

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Senior onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

hans.schekkerman@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 469

Onderzoeksveld: 

 • Broedbiologie en beheer van weidevogels. Effecten van graslandbeheer en klimaat op voedselbeschikbaarheid, groei en overleving van kuikens van de Grutto en andere weidevogels. Habitatkeuze en terreingebruik van weidevogelfamilies. Effectiviteit van maatregelen in agrarisch natuurbeheer en vrijwillige weidevogelbescherming. Effecten van predatie op broedsucces en populatieontwikkeling van weidevogels.
 • Energetica, ecofysiologie en evolutionaire ecologie van de 'precocial' (nestvlieder) opgroeistrategie bij vogels, zowel in gematigde klimaatzones (weidevogels) als in de arctische toendra. Dit is het centrale thema van mijn proefschrift.
 • Ecologie van arctisch-broedende steltlopers in relatie tot klimaat- en andere factoren in het broedseizoen en voorafgaande stadia van de voorjaarstrek. Resultaten van veldonderzoek in Siberië en Groenland zijn gebruikt om een individugebaseerd dynamisch vogeltrekmodel te parametriseren. Hiermee kunnen effecten van veranderingen op verschillende plaatsen langs de trekweg worden verkend.
 • Demografische monitoring van vogelpopulaties: analyse van vangst-terugvangstgegevens en ringterugmeldingen, geïntegreerde monitoring van populaties, Constant Effort ringprogramma; veld- en analysemethoden voor reproductief succes, populatiemodellering. Dit is mijn belangrijkste onderzoeksveld geworden in recente jaren.
 • Effectonderzoek en -voorspelling m.b.t. interacties tussen infrastructuur en (trek)vogels, met name de Deltawerken in de Oosterschelde en windenergiewinning (zowel op het land als op zee).
 • Onderzoek aan vogeltrek in Nederland en daarbuiten van Kenya tot Siberië.

Expertise: 

Ecoloog/ornitholoog met kennis van onder meer habitatkeuze, voedselecologie, energiehuishouding, populatiedynamica en trekgedrag van vogels. Ruime ervaring met inventarisaties, ringonderzoek, radiotelemetrie, radarstudies aan trek en vlieggedrag, bemonstering van voedselaanbod, ecofysiologie en energetica. Goede kennis van statistische methoden, inclusief analyse van demografische gegevens en populatiemodellering.

CV: 

 • 1963 Geboren te Alkmaar.
 • 1988 Doctoraalexamen Biologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • 1989-1992 Onderzoeker bij Dienst Getijdewateren, Rijkswaterstaat, Middelburg, en Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke.
 • 1992-1996 Assistent in Opleiding, Rijksuniversiteit Groningen.
 • 1996-2006 Onderzoeker bij Alterra, Wageningen UR, Wageningen en Texel.
 • 2008 Promotie aan de Rijksuniversteit Groningen.
 • 2006-2009 Onderzoeker bij Vogeltrekstation, Nederlands Instituut voor Oecologie (NIOO-KNAW), Heteren.
 • 2009-nu Senior onderzoeker bij SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

   
 • Inhoudelijk eindredacteur van 'Limosa', tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie en SOVON.
 • Bestuurslid International Wader Study Group.
 • Ex-bestuurslid Werkgroep Internationaal Wetland- en Watervogelonderzoek (WIWO), en Nederlandse Zeevogelgroep
 • Medewerker Vogelringgroep Castricum.

Publicaties: 

Internationale publicaties (peer-reviewed)

 • Shorebird incubation behaviour and its influence on the risk of nest predation. Smith et al. in press 2012, Animal Behaviour.
 • Eggs in the freezer: energetic consequences of nest site and nest design in tundra breeding shorebirds. Tulp et al. 2012, PLoS ONE 7: e38041.
 • Reproductive timing and investment in relation to spring warming and advancing agricultural schedules. Schroeder et al. 2012, Journal of Ornithology 153: 327-336
 • Long term trends in survival of a declining population: the case of the little owl (Athene noctua) in the Netherlands. Le Gouar et al. 2011, Oecologia 166: 369–379.
 • Do uniparental sanderlings Calidris alba increase egg heat input to compensate for low nest attentiveness? Reneerkens et al. 2011, PLoS ONE 6: e16834.
 • Adverse effects of agricultural intensification and climate change on breeding habitat quality of Black-tailed Godwits Limosa l. limosa in the Netherlands. Kleijn et al. 2010, The Ibis 152: 475-486
 • Analysis of population development and effectiveness of management in resident greylag geese Anser anser in the Netherlands. Klok et al. 2010, Animal Biology 60: 373-393.
 • Do meadow birds profit from agri-environment schemes in Dutch agricultural landscapes? Breeuwer et al. 2009, Biological Conservation 142: 2949–2953.
 • Foraging in precocial chicks of the black-tailed godwit Limosa limosa: the importance of weather and prey size. Schekkerman & Boele 2009, Journal of Avian Biology 40: 369-379.
 • Mortality of shorebird chicks in lowland wet grasslands: interactions between predation and agricultural practice. Schekkerman, Teunissen & Oosterveld 2009, Journal of Ornithology 150: 133-145.
 • Energetic demands during incubation and chick-rearing in a uniparental and a biparental shorebird breeding in the High Arctic. Tulp et al. 2009, The Auk 126: 155-164.
 • Body condition of shorebirds upon arrival at their Siberian breeding grounds. Tulp et al. 2009, Polar Biology 32: 481-491.
 • Phylogeography of the Black-tailed godwit Limosa limosa: substructuring revealed by mtDNA control region sequences. Höglund et al. 2009, Journal of Ornithology 150: 45-53.
 • The ongoing decline of the breeding population of Black-tailed Godwits Limosa l. limosa in The Netherlands is not explained by changes in adult survival. Roodbergen, Klok & Schekkerman 2008, Ardea 96: 207-218.
 • The effect of ‘mosaic management’ on the demography of black-tailed godwit Limosa limosa on farmland. Schekkerman, Teunissen & Oosterveld 2008, Journal of Applied Ecology 45: 1067-1075.
 • Identifying predators of eggs and chicks and their relative importance for the reproductive output of Lapwing Vanellus vanellus and Black-tailed Godwit Limosa limosa in The Netherlands. Teunissen et al. 2008, The Ibis 150(S1): 74-85.
 • Has prey availability for arctic birds advanced with climate change? Hindcasting the abundance of tundra arthropods using weather and seasonal variation. Tulp & Schekkerman 2008, Arctic 41: 48-60.
 • Pacific Golden Plovers Pluvialis fulva preferably nest close to landmarks. Klaassen, Tulp, & Schekkerman 2008, Wader Study Group Bulletin 115: 41–44.
 • Effects of climate variation on the breeding ecology of Arctic shorebirds. Meltofte et al. 2007, Meddelelser om Grønland, Bioscience 59: 1-48.
 • Abundance of invertebrates and foraging success of Black-tailed Godwit Limosa limosa chicks in relation to agricultural grassland management. Schekkerman & Beintema 2007, Ardea 95: 39-54.
 • Assessing the development of shorebird eggs using the flotation method: species-specific and generalized regression models. Liebezeit et al. 2007, The Condor 109: 32-47
 • Parental role division predicts avian preen wax cycles. Reneerkens et al. 2007, The Ibis 149: 721-729.
 • Growth and energetics of a small shorebird species in a cold environment: the Little Stint Calidris minuta on the Taimyr Peninsula, Siberia. Tjørve et al. 2007, Journal of Avian Biology 38: 552-563.
 • Contrasting population trends in two populations of black-tailed godwit Limosa limosa: a review of causes and recommendations. Gill et al. 2007, Wader Study Group Bulletin 114: 43-50.
 • Time allocation between feeding and incubation in uniparental arctic-breeding shorebirds. Tulp & Schekkerman 2006, Journal of Avian Biology 37: 207-218.
 • Declining biodiversity in agricultural landscapes and the effectiveness of agri-environment schemes. Berendse et al. 2004, Ambio 33: 499-502.
 • Mechanisms promoting higher growth rate in arctic than in temperate shorebirds. Schekkerman et al. 2003, Oecologia 134: 332-342.
 • High daily energy expenditure of incubating shorebirds on High Arctic tundra: a circumpolar study. Piersma et al. 2003, Functional Ecology 17: 356-362.
 • Conservation of long-distance migratory wader populations: reproductive consequences of events occurring in distant staging sites. Schekkerman, Tulp & Ens 2003, Wader Study Group Bulletin 100: 151-156.
 • Body mass patterns of Little Stints Calidris minuta during incubation and chick-rearing at different latitudes. Tulp et al. 2002, The Ibis 144: 122-134.
 • Prefledging energy requirements in shorebirds: energetic implications of self-feeding precocial development. Schekkerman & Visser 2001, The Auk 118: 944-957.
 • Validation of the doubly labeled water method in growing precocial birds: the importance of assumptions concerning evaporative water loss. Visser & Schekkerman 1999, Physiological & Biochemical Zoology 72: 740-749.
 • Sex bias in tape-lured catches of migrating Skylarks (Alauda arvensis). Schekkerman 1999, Ringing & Migration 19: 299-305.
 • Growth of Little Stint (Calidris minuta) chicks on the Taimyr Peninsula, Siberia. Schekkerman et al. 1998, Bird Study 45: 77-84.
 • Growth, behaviour of broods and weather-related variation in breeding productivity of Curlew Sandpipers Calidris ferruginea. Schekkerman, van Roomen & Underhill 1998, Ardea 86: 153-168.
 • Biometrics and migration of Oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the White Sea region (NW Russia). Lambeck et al. 1995. Ringing & Migration 16: 140-158.
 • Changes in the waterbird populations of the Oosterschelde, SW. Netherlands, as a result of large scale coastal engineering works. Schekkerman, Meininger, & Meire 1994, Hydrobiologia 282/283: 509-524.
 • Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW. Netherlands. Meire, Schekkerman, & Meininger 1994, Hydrobiologia 282/283: 525-546.
 • Breeding of waders (Charadrii) and Brent Geese Branta bernicla bernicla at Pronchishcheva Lake, northeastern Taimyr, Russia, in a peak and a decreasing lemming year. Underhill et al. 1993, The Ibis 135: 277-292.

Overige publicities Engelstalig

 • Overview of monitoring work on numbers, reproduction and survival of waterbird populations important in the Wadden Sea and the East Atlantic Flyway. Van Roomen et al. 2011. SOVON-information report 2011/02, Nijmegen.
 • Precocial problems: shorebird chick performance in relation to weather, farming, and predation. Schekkerman 2008, Ph.D. Thesis, University of Groningen.
 • Population dynamics and prevalence of influenza A viruses in Mallard, Mute Swan and other wildfowl. Schekkerman & Slaterus 2007. Report to the European Commission, Dutch Centre for Avian Migration and Demography, Heteren.
 • Modelling the flyway of arctic breeding shorebirds. Ens et al. 2006, Alterra-report 1290, Alterra, Wageningen.
 • Nocturnal flight activity of sea ducks near the windfarm Tunø Knob in the Kattegat. Tulp et al. 1999. Bureau Waardenburg rapport 99.64.
 • Breeding waders at Pronchishcheva Lake, northeastern Taimyr, Siberia, in 1991. Schekkerman & van Roomen 1995, WIWO-report 55, Foundation Working Group International Waterbird and Wetland Research, Zeist.
 • Measurements, moult and mass of waders captured in Egypt, winter and spring 1990. Meininger & Schekkerman 1994. In Meininger & Atta (eds), Ornithological studies in Egyptian wetlands 1989/90. FORE-report 94-01 / WIWO-report 40, Zeist.
 • Final countdown of waders during starvation: terminal use of nutrients in relation to structural size and concurrent energy expenditure. Piersma, Tulp & Schekkerman 1994, in: Piersma (ed). Close to the edge: energetic bottlenecks and the evolution of migratory pathways in Knots. PHD Thesis, University of Groningen, pp. 220-227.
 • Breeding populations of gulls and terns in northern Egypt. Meininger, Schekkerman & Atta 1993, Avocetta 17: 79-80.
 • Knots in the Delta Area, southwest Netherlands. Schekkerman, Meininger & Lambeck 1992, Wader Study Group Bulletin 64, Suppl.: 175-181.
 • Migration of waterbirds through wetlands in central Anatolia, spring 1988. Schekkerman & van Roomen 1993. WIWO-rapport 32, Zeist.
 • An ornithological survey of Lake Turkana, Kenya. Schekkerman & van Wetten 1987, WIWO-report 17, Zeist.

Overige publicaties Nederlandstalig (exclusief rapporten)

 • Populatieschommelingen bij Winterkoningen: wat leren ons CES en BMP? Schekkerman & Kampichler 2011, Limosa 84: 173-179.
 • Wat kost het behoud van onze akkervogels? Bos et al. 2010, De Levende Natuur 111: 259-263.
 • Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op grond van 35 jaar ringgegevens. LeGouar et al. 2010, Limosa 83: 61-74.
 • Broeden in een warmer wordende wereld: vertrekken of verrekken? Both Bijlsma & Schekkerman 2008, Limosa 81: 154-162.
 • Lange-termijnveranderingen in de najaarsfenologie van zangvogels. Schekkerman 2008, in: Levering & Keijl, Vinkenbaan Castricum 1960-2006 - een halve eeuw vogels ringen, p. 242-244. Vogelringstation Castricum.
 • Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en –beleid. Van Turnhout et al. 2008, De Levende Natuur 109: 158-162.
 • Het Constant Effort Site project: een vinger aan de pols van populaties van zangvogels. Van der Jeugd, Schekkerman & Majoor 2007, Limosa 80: 79-84.
 • Verdeling van de broedinspanning bij Kieviten. Jongbloed, Schekkerman & Teunissen 2006, Limosa 79: 63-70.
 • Predatie – een nieuw probleem erbij voor onze weidevogels? Schekkerman & Teunissen 2006, De Levende Natuur 107: 121-125.
 • Kampioenen in de kou: waar Kleine Strandlopers groot in zijn. Tulp et al. 2004, Limosa 77: 61-70.
 • Perspectief voor de Grauwe Gans als broedvogel in het Deltagebied bij verschillende beheermaatregelen. Ebbinge et al. 2002, De Levende Natuur 103: 118-124.
 • Produceren Grutto’s Limosa limosa in agrarisch grasland voldoende jongen voor een duurzame populatie? Schekkerman & Müskens 2000, Limosa 73: 121-134.
 • Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie. Meininger, Schekkerman & van Roomen 1995, Limosa 68: 41-48.
 • Watervogels en de Oosterscheldewerken. Schekkerman, Meininger & Meire 1992, De Levende Natuur 93: 147-152.
 • Herfsttrek en biometrie van de IJsgors Calcarius lapponicus te Castricum. Schekkerman 1989, Limosa 62: 29-34.

Rapporten (Nederlandstalig; selectie)

 • Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2011: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden. Schekkerman 2012, Sovon-rapport 2012-19, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Jaar van de Boerenzwaluw 2011. Van den Bremer et al. 2012, Sovon-rapport 2012-15, Nijmegen.
 • Voorstudie Nieuwe Atlas van de Nederlandse Vogels. Schekkerman et al. 2012, Sovon-rapport 2012-10, Nijmegen.
 • Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2010/11. Schekkerman et al. 2012, Sovon-rapport 2012-03, Nijmegen.
 • Vegetatiestructuur en de groei van gruttokuikens. Roodbergen M. et al. 2011. In Teunissen & Wymenga (red). Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties. SOVON Onderzoeksrapport 2011-10, Nijmegen.
 • Methodes monitoring weidevogels. Nijland, Schekkerman & Teunissen 2010. Sovon-onderzoeksrapport 2010/09, Nijmegen.
 • Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels. Goedhart, Teunissen & Schekkerman 2010. Sovon-onderzoeksrapport 2010/01, Nijmegen.
 • Factoren die de overleving van weidevogelkuikens beïnvloeden. Teunissen et al. 2008. SOVON-onderzoeksrapport 2008/01, Beek-Ubbergen.
 • De voedselsituatie voor gruttokuikens bij agrarisch mozaïekbeheer. Kleijn et al. 2007. Alterra-rapport 1487, Wageningen.
 • Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer. Schekkerman et al. 2006. Alterra-rapport 1363, Wageningen.
 • Onderzoek naar verstoring van watervogels bij het windpark Eemmeerdijk. Schekkerman et al. 2003. Rapport, Alterra, Wageningen.
 • ‘Vluchtstroken’ als instrument in agrarisch weidevogelbeheer. Schekkerman & Müskens 2001. Alterra-rapport 220, Wageningen.
 • Het nationale weidevogelmeetnet. Teunissen & Schekkerman 1999. SOVON-onderzoeksrapport 1999/03, Beek-Ubbergen.
 • Nachtelijke vliegbewegingen van toppereenden bij de Afsluitdijk. Tulp et al. 1999. Bueau Waardenburg rapport 99.18, Culemborg..
 • Terreingebruik, mobiliteit en metingen van broedsucces van grutto’s in de jongenperiode. Schekkerman, Teunissen & Müskens 1998. IBN-DLO-rapport 403, Wageningen
 • Graslandbeheer en groeimogelijkheden voor Gruttokuikens. Schekkerman 1997. IBN-DLO-rapport 292, Wageningen.