Handleiding Populatietellingen Patrijs

Sinds de jaren zeventig is de patrijzenstand met ruim 95% afgenomen. Sovon en Vogel­bescherming Nederland willen daar verande­ring in aanbrengen en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs.

Naast het uitvoeren van beheermaatregelen willen we ook meer inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van die achteruitgang. Dit doen we onder andere door middel van populatietellingen. Hiermee hopen we zoveel mogelijk gegevens over de Patrijs te verzamelen en deze vervolgens gebruiken om een selectie te maken van maatregelen die het meest kansrijk zijn om de achteruitgang van de Patrijs een halt toe te roepen.
Het doel van de populatietellingen van Patrijzen is niet alleen het bepalen van het voorkomen en de aantallen, maar ook van de overleving en jongenproductie. In deze handleiding wordt beschreven hoe de populatietellingen dienen te worden uitgevoerd.

Jaar van…

Sovon en Vogelbescherming zetten jaarlijks een vogelsoort extra in de belangstelling. Tellers kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren aan meer kennis omtrent het voorkomen en de biotoopeisen van de betreffende vogelsoort. Kennis die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om gerichte beschermingsmaatregelen op te zetten. Zo is er een Jaar van de Scholekster, de Boerenzwaluw en de klauwieren geweest.
In 2013 staat een verdwijnende soort van het boerenland centraal in het Jaar van de Patrijs.

Document: 

Handleiding_Patrijzen2013.pdf

Auteurs: 

Maja Roodbergen

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands