Handleiding: MAS

Document: 

handleiding_mas_2019.pdf

Auteurs: 

Teunissen W.A., Wiersma P., de Jong A., Kleyheeg E. & Vergeer J.-W.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Publicatietaal: 

Nederlands