Handleiding: Constant Effort Site (CES)

De Constant Effort Site (CES) methode is ontwikkeld en opgezet door de British Trust for Ornithology (BTO) in 1981. De nadruk van het CES-project lag aanvankelijk op het produceren van een ‘Ring index’ van de veranderingen in de adulte vogelpopulatie. Tegenwoordig heeft het CES-project als doel op gestandaardiseerde wijze informatie te verzamelen over demografische processen (overleving, reproductie, dispersie) die kan bijdragen tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. CES wordt in een groot aantal Europese landen (en ook in Noord Amerika) op dezelfde wijze gerund, en de gegevens worden centraal opgeslagen en kunnen op Europese schaal worden geanalyseerd.

Deze CES-handleiding is kort en bondig gehouden om de meest relevante informatie te verstrekken. Daarnaast staan er veel verwijzingen naar de literatuur die u verder op weg kunnen helpen. U kunt ook de website van Vogeltrekstation  raadplegen voor de meest actuele en uitgebreide informatie over CES. Deze handleiding is bewust in klein formaat gedrukt zodat u deze makkelijk mee het veld in kan nemen. Daardoor zijn echter de veldlijsten (bijlage 5 en 6) welke achter in deze handleiding staan erg klein. U kunt deze veldlijsten en tevens de volledige CES Handleiding altijd downloaden via de website van Vogeltrekstation

Tenslotte: mist u iets in deze handleiding, of heeft u een probleem met GRIEL waar u zelf niet uitkomt, neemt u dan contact op met de medewerkers van Vogeltrekstation.

Document: 

CES-handleiding 2012.pdf

Auteurs: 

Spanje, van T., Majoor, F.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Vogeltrekstation

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Publicatietaal: 

Nederlands